Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Terminy rekrutacji do szkoły

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2023/2024 na semestr pierwszy
opracowany na podstawie załącznika nr 3 do Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty nr 9 z dnia 30 stycznia 2023 r.

KIERUNKI KSZTALCENIA, NA KTÓRE BĘDZIE PROWADZONY NABÓR W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

L.p.  KIERUNEK KSZTAŁCENIA  CZAS TRWANIAFORMA *
1.Technik dentystyczny2,5 rokudzienna
2.Technik usług kosmetycznych2 latadzienna i zaoczna
3.Technik masażysta2 latadzienna i stacjonarna
4.Terapeuta zajęciowy2 latadzienna i stacjonarna
5.Opiekunka dziecięca2 latazaoczna
6.Opiekun w domu pomocy społecznej2 latazaoczna
7.Higienistka stomatologiczna2 latastacjonarna
8.Opiekun medyczny1,5 rokustacjonarny
9.Florysta1 rokzaoczna
10.Asystentka stomatologiczna1 rokstacjonarna
11.Podolog2 latastacjonarna
12.Technik BHP 1,5stacjonarna
13.Technik sterylizacji medycznej NOWOŚĆ !!!1 rokzaoczna
14.Technik administracji2 lata dzienna

Forma dzienna  5 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 16.00; 

Forma stacjonarna 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych; 

Forma zaoczna w soboty i niedzielę.

Skip to content