Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Plan zajęć
Kierunki dzienne
Kierunki stacjonarne
Kierunki zaoczne

Tymczasowo plany zajęć dostępne są tylko na tablicy w budynku Szkoły i w sekretariacie.

Tymczasowo plany zajęć dostępne są tylko na tablicy w budynku Szkoły i w sekretariacie.

Tymczasowo plany zajęć dostępne są tylko na tablicy w budynku Szkoły i w sekretariacie.

Tymczasowo plany zajęć dostępne są tylko na tablicy w budynku Szkoły i w sekretariacie.

Skip to content