Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Dla słuchacza
Dziennik elektroniczny
Office 365
Plan zajęć

Podstawowe informacje dla słuchaczy

Dziennik elektroniczny

Tymczasowo plany zajęć dostępne są tylko na tablicy w budynku Szkoły i w sekretariacie.

Skip to content