Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Ściana sensoryczna

W naszej szkole powstała pierwsza w Lublinie ściana sensoryczna. Pracowali nad nią słuchacze placówki z kierunków Florysta i Terapeuta zajęciowy pod kierunkiem koordynatora kierunku Florysta – Pawła Adamca.


Proces tworzenia kilku tysięcy wielobarwnych, miękkich elementów trwał ponad 3 miesiące. Celem działań było stworzenie obiektu oddziaływającego na odbiorców chromoterapeutyczne czyli poprzez stymulowanie mózgu kolorem. A także kinestetyczne przez pobudzenie receptorów dotyku – w tym przypadku poprzez kontakt z przyjemną, miękką powierzchnią o różnych strukturach materiału. Intensywne plamy barwne silnie stymulują wzrok zmęczony czynnościami typowo szkolnymi, takimi jak długotrwałe czytanie i pisanie bądź praca przy komputerze. Ściana stanowi także bardzo ciekawą dekorację przestrzeni publicznej, jak i tło do pamiątkowych zdjęć. Jest też obiektem zbudowanym w całości z materiałów z odzysku – promującym nurty Zero Waste, Less Waste czy Upcyklingu.


W szkole planowana jest rozbudowa strefy sensorycznej, która stanie się przestrzenią zarówno do odpoczynku i integracji, jak i do prowadzenia zajęć. Dla zwiększenia intensywności doznań wraz z rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu zostanie zastosowana aromaterapia czyli wykorzystanie wonnych substancji roślinnych (olejków eterycznych) oraz hortikuloterapia (ogrodolecznictwo). Obydwie wykorzystują pozytywny wpływ roślin na funkcjonowanie człowieka, które polepszają jakość powietrza, mają działanie antystresowe i upiększają przestrzeń.


Jak mówi, Agnieszka Kasprzak, opiekun kierunku Terapeuta zajęciowy – planowane jest wykorzystywanie przestrzeni jako jednej z pomocy dydaktycznych stosowanych na zajęciach różnych kierunków w szkole. Kącik aktywności sensorycznej uczy słuchaczy jak w praktyczny, kreatywny sposób można realizować działania z zakresu pracy terapeuty zajęciowego, opiekunki dziecięcej czy opiekuna osoby starszej. Narzędzie takie jak ściana sensoryczna jest dedykowane dla osób w każdym wieku – zarówno do stymulacji najmłodszych z zaburzenia ze strony integracji sensorycznej jak i osób starszych np. z obciążeniami neurologicznymi. Praca i nauka w kontakcie z takim obiektem pobudza układ nerwowy i sprzyja jego rozwojowi lub regeneracji.

Skip to content