Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Terminy rekrutacji do szkoły

Terminy rekrutacji do szkoły

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnymoraz postępowaniu uzupełniającymna rok szkolny 2023/2024 na semestr pierwszyopracowany na podstawie załącznika nr 3 do Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty nr 9 z dnia 30 stycznia 2023 r. KIERUNKI KSZTALCENIA, NA...
Skip to content